IGBA

Interdyscyplinarna Grupa Badawcza Archeometria (ang. Interdisciplinary Research Group Archaeometry, IRGA) powstała we współpracy dwóch Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydziału Archeologii i Wydziału Chemii) i zajmuje się wykorzystaniem procedur chemii analitycznej w badaniach archeologicznych.