2023

Sprawozdanie z pracy Komisji do spraw badań archeometrycznych w strukturze Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (2023)

Komisja została powołana w 2021 roku a od połowy 2022 roku został ustalony skład i struktura Komisji. W 2023 roku w prace Komisji włączyła się nowa osoba: Pan dr inż. Artur Ginter z Łodzi. Aktualnie Komisja składa się z 7 osób oraz trzyosobowego Zespołu Ekspertów Komisji, skupiającego osoby związane z Komisją, a niebędące członkami Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Komisja pośredniczy pomiędzy osobami i jednostkami prowadzącymi prace w zakresie archeologii (np. muzeami czy doktorantami różnych uczelni) i zespołami przygotowanymi np. do wykonania analiz chemicznych. W 2023 roku została przygotowana strona internetowa Komisji: irga.web.amu.edu.pl/snap-committee. Strona zawiera informacje o Komisji, a jej najważniejszą częścią są uzupełniane systematycznie bazy informacji archeometrycznych. Baza „Projekty” przedstawia prowadzone prace z zakresu badań archeometrycznych (aktualnie 24 pozycje), zebrane pod katem badanych materiałów (aktualnie 15 zakresów tematycznych). Baza „Badania” zawiera informacje o technikach badawczych (aktualnie 23 narzędzia) dostępnych dla archeologów za pośrednictwem Komisji. W gromadzeniu informacji na temat narzędzi dostępnych do prac archeometrycznych i rozwiązywanych problemach interpretacyjnych czy poznawczych widzimy największy sens działań Komisji w najbliższym czasie.