1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 16 września 2023 r.

IGBA powołana

Interdyscyplinarna Grupa Badawcza Archeometria (ang. Interdisciplinary Research Group Archaeometry, IRGA) powstała oficjalnie na początku 2021, we współpracy dwóch Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydziału Archeologii i Wydziału Chemii. Grupa łączy naukowców obu Wydziałów oraz koordynuje prowadzone już od ponad 10 lat wspólne prace badawcze w zakresie wykorzystania procedur chemii analitycznej w badaniu obiektów i przedmiotów archeologicznych.