Komisja

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP)

O komisji

Komisji do spraw badań archeometrycznych działa od 2021 roku jako stała komisja w strukturze Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Inicjatorem powstania Komisji i jej Przewodniczącym jest prof. dr hab. Przemysław Niedzielski z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Istotą prac Komisji jest koordynowanie i prowadzenie prac archeometrycznych, w tym działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej, z wykorzystaniem narzędzi nauk archeologicznych i nauk ścisłych oraz przyrodniczych dla badań z zakresu poznawania i odtworzenia społeczno-kulturowej przeszłości człowieka. Badania archeometryczne, jakkolwiek prowadzone od wielu dziesięcioleci, nabierają coraz większego znaczenia w archeologii. Umożliwiają one wykorzystanie w badaniach archeologicznych interdyscyplinarnych narzędzi badawczych, pozwalając na rozszerzenie horyzontu poznawczego i możliwości interpretacyjnych. Istotą owych badań jest tworzenie zespołów specjalistów reprezentujących wiele dziedzin nauki, co pozwala na formułowanie hipotez badawczych możliwych do sprawdzenia przy użyciu różnorodnych, zaawansowanych narzędzi poznawczych.

Komisja do spraw badań archeometrycznych skupia członków Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich zainteresowanych propagowaniem badań archeometrycznych. W skład Komisji wchodzą również osoby niebędące członkami Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich tworząc Zespół Ekspertów Komisji.

Członkowie Komisji

od 2022 roku

Magdalena Piotrowska, Milena Danielewska-Teska, Marcin Bohr, Michał Krueger, Andrzej Michałowski, Przemysław Niedzielski

od 2023 roku

Artur Ginter

Członkowie Zespołu Ekspertów Komisji

od 2022 roku

Karolina Kot-Legieć, Lidia Kozak, Jędrzej Proch