Projekty

Projekty realizowane w grupie badawczej IRGA

1. NCN 2016/22/A/HS3/00285

Bałkańsko-Egejski Projekt Dendrochronologiczny: Zastosowanie dendrochronologii w badaniach cywilizacji Europy Pd.-Wsch. i wschodniego Śródziemnomorza, kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz Ważny,  grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2016-2023.  

2. NCN 2021/43B/HS3/00354

Produkcja ceramiki w Tyrze od epoki brązu do późnej starożytności: diachroniczna i technologiczna definicja tradycyjnej działalności gospodarczej, kierownik projektu dr Francisco Jesús Núñez Calvo, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2022-2025.

1. ID-UB 037/02/POB5/0013

Garncarz czy lodowiec? Wpływ materiału źródłowego na przestrzenne zróżnicowanie wytwórczości ceramiki w młodszym okresie przedrzymskim na terenach południowej strefy peribalticum. Best Research Grant, kierownik projektu Prof. dr hab. Andrzej Michałowski,  2023

Projekty muzealne

1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Projekt naukowy: Ostrów Lednicki – palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst 03445/199/FPK/NID Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2020.

2. Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Projekt: Wczesnośredniowieczne bransolety szklane z Drohiczyna, woj. Podlaskie, grupa badawcza prowadziła badania w projekcie, 2022

3. Muzeum w Koszalinie, Muzeum w Lęborku

Projekt: Miastko. Skarb wyrobów metalowych z później epoki brązu na Pomorzu Wschodnim 2840/20/FPK/NID, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2022

4. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Projekt: Archeologia Stargardu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023.

5. Muzeum Regionalne we Wągrowcu

Projekt: Średniowieczna drewniana droga w Łeknie, 2023.