Staże

Staże w grupie badawczej IRGA

1. Ondřej Zvěřina, Masarykova Univerzita (Faculty of  Medicine, Department of Public Health), Brno, Czechy, Project Erasmus+: Praktyczne aspekty stosowania spektrometrycznych technik analitycznych (ICP OES, ICP MS) w analizie różnych próbek, 2022, 2 tygodnie.

2. Mantas Valančius, Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno, Litwa, Projekt LII: Archaeometryczne badania ceramiki, 2022, 2 miesiące.

3. Markéta Procházková, Masarykova Univerzita (Faculty of Science, Department of Chemistry), Brno, Czechy, Project Erasmus+: Techniki spektrometryczne w oznaczaniu składu pierwiastkowego próbek środowiskowych, 2022, 2 miesiące.

4. Thirumurthy Kannan, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, India, Wolontariat, Staż podoktorski, 2023-2024, 6 miesięcy.

5. Jan Volf, Univerzita Karlova (Faculty of Arts, Department of Archaeology), Praga, Czechy, Project Erasmus+: Techniki spektrometryczne w oznaczaniu składu pierwiastkowego próbek ceramiki archeologicznej, 2023, 2 miesiące.