Wydział Archeologii

Z materiałów, zamieszczonych w serwisie, mogą korzystać wyłącznie studenci, którzy aktualnie uczestniczą w wybranych zajęciach prowadzonych w Interdyscyplinarnej Grupie Badawczej Archeometria. Używanie materiałów, w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie, jest zabronione.

Archeometria (zajęcia fakultatywne)