Prace

Prace wykonane w Interdyscyplinarnej Grupie Badawczej Archeometria

Wyjaśnienie stosowanych akronimów

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) w obiektach metalowych z Muzeum Podlaskiego w Białystoku

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) w naczyniach szklanych z Muzeum Podlaskiego w Białystoku

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) oraz mikroniszczącej (LIBS) w szkle witrażowym w celu identyfikacji szkła bazowego oraz warstw malarskich

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) oraz mikroniszczącej (LIBS) w paciorkach szklanych w celu identyfikacji szkła bazowego oraz zgłębienia wiedzy dotyczącej reżimu technologicznego

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz badania obecności związków chemicznych i minerałów w użyciu przy technik nieniszczących (FTIR) w celu identyfikacji barwnika na próbce gliny

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) oraz analiza barw (spektrofotometr) w celu scharakteryzowania czertów

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu technik niszczących (ICP MS, IC) oraz badania obecności związków chemicznych w użyciu przy techniki nieniszczącej (FTIR) w celu scharakteryzowania gleby z dna grobowca i jego okolic (w tym poszukiwanie markerów pierwiastkowych szczątek ludzkich)

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS), badania obecności związków chemicznych w użyciu przy techniki nieniszczącej (FTIR) oraz badania mikroskopowe różnych obiektów (Mołdawia)

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki, nieniszczącej (XRF) i mikroniszczącej (LIBS), oraz badania obecności związków chemicznych w użyciu przy technik nieniszczących (FTIR, Vis-NIR) w próbkach ceramiki w celu scharakteryzowania materiału bazowego oraz depozytów znajdujących się na powierzchni próbek

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz badania obecności związków chemicznych w użyciu przy techniki nieniszczącej (FTIR) w różnych obiektach znalezionych w grobowcu (bursztyny, fajans)

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz badania obecności związków chemicznych w użyciu przy techniki nieniszczącej (FTIR) w kawałkach wytatuowanej skóry mumii w celu rozpoznania substancji zawartych w atramentach

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz badania obecności związków chemicznych i minerałów w użyciu przy technik nieniszczących (FTIR, XRD) w celu identyfikacji obiektu znalezionego w Karditsa (Grecja)

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS), badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) oraz badania mikroskopowe (SEM) w próbkach geoarcheologicznych

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu technik, mikroniszczącej (LIBS) i niszczącej (ICP OES), oraz badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) w celu rozpoznania składu obiektów muzealnych

 • Badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) w próbkach ceramiki w celu identyfikacji śladów dziegciu na jej powierzchni

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) oraz badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR, XRD) w próbkach ceramiki w celu scharakteryzowania materiału bazowego oraz depozytów znajdujących się na powierzchni próbek

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) i mikroniszczącej (LIBS) w próbkach ceramiki w celu scharakteryzowania materiału bazowego oraz identyfikacji potencjalnych różnic w miejscach uznanych za malowane

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu technik mikroniszczących (LA-ICP MS, LIBS) w paciorkach szklanych w celu identyfikacji szkła bazowego oraz zgłębienia wiedzy dotyczącej reżimu technologicznego

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) w badaniach składu ludzkiego zęba

 • Badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) w próbkach ścian grobowców w celu identyfikacji plam powstałych na tych ścianach

 • Badania obecności pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) oraz technik niszczących (ICP OES, ICP MS) w charakteryzowaniu przemian zachodzących w drewnie w kontekście problematyki konserwacji obiektów i przedmiotów drewnianych.

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz technik niszczących (ICP OES, ICP MS) w badaniach cech użytkowych rur drewnianych.

 • Badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) oraz badania obecności pierwiastków przy użyciu technik niszczących (ICP OES, ICP MS) w próbie scharakteryzowania zmian zachodzących w dziegciu.

 • Oznaczenie całkowitej zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) i technik niszczących (ICP MS, ICP OES), oznaczanie zawartości form żelaza za pomocą techniki niszczącej (HPLC-ICP OES) oraz badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) w próbkach geoarcheologicznych w celu identyfikacji znaczników paleotsunami

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu technik mikroniszczących (LA-ICP MS, LIBS) w próbkach drewna archeologicznego w celu identyfikacji anomalii składu pierwiastkowego przyrostów rocznych, świadczących o wybuch wulkanów

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) w celu scharakteryzowania stopów metali stosowanych do produkcji ozdób i wyrobów jubilerskich

 • Badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) w muszelkach będących elementami biżuterii w celu identyfikacji ich budowy

 • Oznaczenie całkowitej zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) i niszczącej (ICP OES), oznaczanie zawartości form żelaza za pomocą techniki niszczącej (HPLC-ICP OES), badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR), a także dokumentacja obiektów (fotografia mikroskopowa, analiza barw) stworzona dla próbek ceramiki archeologicznej w celu wykazania zróżnicowania surowców stosowanych w produkcji.

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków z użyciem techniki nieniszczącej (XRF) w identyfikacji różnic w zaprawach w kontekście etapowości budowy i zabiegów konserwatorskich.

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków z użyciem techniki nieniszczącej (XRF) w przedmiotach z brązu – scharakteryzowanie pochodzenia warsztatu i surowców do produkcji.

 • Oznaczenie zawartości pierwiastków z użyciem techniki nieniszczącej (XRF) w przedmiotach metalowych (gwoździe, zasuwy, elementy broni) w próbie rozpoznania pochodzenia warsztatu i surowców do produkcji