Projekty

Projekty realizowane w ramach badań archeometrycznych

Kontakt poprzez Przewodniczącego Komisji: pnied@amu.edu.pl

Wyjaśnienie stosowanych akronimów

Brązy

Scharakteryzowanie pochodzenia warsztatu i surowców do produkcji przedmiotów z brązu – oznaczenie zawartości pierwiastków z użyciem techniki nieniszczącej (XRF).

Ceramika

Charakterystyka materiału bazowego oraz depozytów znajdujących się na powierzchni próbek ceramiki – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) oraz badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu technik nieniszczących (FTIR, XRD).

Identyfikacja potencjalnych różnic składu ceramiki w miejscach uznanych za malowane – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) i mikroniszczącej (LIBS).

Wykazania zróżnicowania surowców stosowanych w produkcji ceramiki – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) i niszczącej (ICP OES), badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR), a także dokumentacja obiektów (fotografia mikroskopowa, analiza barw.

Wyodrębnianie ceramiki importowanej i miejscowego wyrobu – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) i niszczącej (ICP OES).

Rozpoznanie procesów technologii wytwarzania ceramiki – oznaczanie zawartości form żelaza za pomocą techniki niszczącej (HPLC-ICP OES).

Dendrochronologia

Identyfikacja anomalii składu pierwiastkowego przyrostów rocznych w próbkach drewna archeologicznego, świadczących o wybuchach wulkanów – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu technik mikroniszczących (LA-ICP MS, LIBS).

Drewno

Badania przemian zachodzących w drewnie w kontekście problematyki konserwacji obiektów i przedmiotów drewnianych – badania obecności pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) oraz technik niszczących (ICP OES, ICP MS).

Badania cech użytkowych rur drewnianych oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz technik niszczących (ICP OES, ICP MS).

Dziegieć

Identyfikacja śladów dziegciu na powierzchni ceramiki – badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR).

Badania zmian zachodzących w dziegciu – badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) oraz badania obecności pierwiastków przy użyciu technik niszczących (ICP OES, ICP MS).

Gleby

Badania geoarcheologicznych – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS), badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR) oraz badania mikroskopowe (SEM).

Identyfikacja przedmiotów

Rozpoznanie pochodzenia obiektów muzealnych (szkliste wypełnienie tygla) – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz niszczącej (ICP OES) oraz badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR).

Identyfikacja nierozpoznanego przedmiotu znalezionego w trakcie prac wykopaliskowych – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz badania obecności związków chemicznych i minerałów w użyciu przy techniki mikroniszczącej (FTIR).

Badania różnych obiektów znalezionych w grobowcu (bursztyny, brązy itp.) – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS).

Metale szlachetne

Charakterystyka stopów metali stosowanych do produkcji ozdób i wyrobów jubilerskich – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS).

Muszle

Identyfikacji minerałów zawartych w muszelkach będących elementami biżuterii – badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR).

Osady morskie

Poszukiwania znaczników paleotsunami – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu technik niszczącej (XRF) i niszczącej (ICP MS, ICP OES), oznaczanie zawartości form żelaza za pomocą techniki niszczącej (HPLC-ICP OES), badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR).

Przedmioty żelazne

Rozpoznania pochodzenia warsztatu i surowców do produkcji przedmiotów żelaznych (gwoździe, zasuwy, elementy broni) – oznaczenie zawartości pierwiastków z użyciem techniki nieniszczącej (XRF).

Tkanki ludzkie

Rozpoznanie substancji zawartych w atramentach w wytatuowanej skórze mumii – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF), techniki mikroniszczącej (LIBS) oraz badania obecności związków chemicznych w użyciu przy techniki mikroniszczącej (FTIR).

Badaniach składu ludzkiego zęba – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki mikroniszczącej (LIBS).

Szkło

Identyfikacji szkła bazowego oraz zgłębienia wiedzy dotyczącej reżimu technologicznego wytwarzania paciorków i branzolet szklanych – oznaczenie zawartości pierwiastków przy użyciu techniki nieniszczącej (XRF) oraz technik mikroniszczących (LA-ICP MS, LIBS).

Zaprawy, tynki

Identyfikacja plam powstałych na ścianach grobowców – badania obecności związków chemicznych i minerałów przy użyciu techniki nieniszczącej (FTIR).

Identyfikacja różnic w zaprawach w kontekście etapowości budowy i zabiegów konserwatorskich – oznaczenie zawartości pierwiastków z użyciem techniki nieniszczącej (XRF).